Viktigt meddelande från Los Byaråd

Nickelvallen Loos

På grund av besöksförbud på alla äldreboende i Ljusdals kommun är lördagens årsmöte för byarådet flyttat från matsalen på Furugården till Nickelvallen. Tiden är kl. 14.00

Varmt välkomna!
Lasse Engström
ordförenade Loos byaråd.

Foto: https://hihs.se/idrottsplatser/los-nickelvallen/