Jolls trädgård

Längs väg 310 mellan Los och Västbacka, några kilometer väster om Hamra, ligger Kroksjösågen. På vänster sida, från Hamra sett, står en skylt som pekar åt höger och leder till det som idag återstår av Jolls trädgård

Skylten från väg 310 in mot trädgården

Jonas ”Joll” Svensson föddes 1807 i Ängersjö och de första åren av hans liv var mycket fattiga. Flera gånger kom han i klammeri med rättvisan. Han anklagades för fylleri och stöld vilket tillslut ledde till fängelse. Efter avtjänat straff begav han sig till Orsa Finnmark och Björkberg för att där under några år tjäna som dräng. Så småningom slog han sig ner vid Kroksjön och där, på slutningarna av berget Stensjöknoppen, börjande han under 1860-talet bygga det som kom att kallas ”Jolls trädgård”. Under den frihetsberövade tiden i Stockholm på Långholmen hade han lärt sig hantverket som stenhuggare vilket nu väl kom till pass. Jonas började nu bygga sin trädgård med stentrappor och terrasser. Då platsen till stor del mest bestod av sten och grus bar han dit gödsel och jord i en näverkont på ryggen. Det bör ha blivit åtskilliga turer innan han känt sig nöjd. När allt var klart började han planera blommor och buskar. Jonas uppförde även ett par härbren, en jordkällare, en smedja samt en liten stuga att själv bo i.
Enligt de vittnesmål som är bevarade var Jonas långt och reslig, mager och alltid klädd i en lång, svart rock samt en halmhatt. Han var ej heller så noga med sin hygien vilket han inte var ensam om vid den tiden.
Under många år bodde Jonas ”Joll” Svensson tillsammans med sina getter vid trädgården med en fantastisk utsikt över Kroksjön. Han var en enstöring, men känd som en skicklig hantverkare. För att försörja sig högg han gravstenar, spände stenvalv och tillverkade takkronor. Han tog dock emot besökare och visade dem runt på platsen han bodde på men ingen vuxen fick någonsin besöka dennes härbren. De barn som besökte dem berättade att där inne förvarade Jonas mångehanda ädla ting så som pärlor och linne. Var han fått all den grannlåten ifrån vet ingen. Kanske idkade han byteshandel. Kanske på något annat sätt…
På äldre dar flyttade Jonas in till Hamra där han avled 1897, bara några dagar innan sin 90 års dag.

Längs stentrapporna upp till de övre delarna av trädgården finns bänkar att sitta på

2011 återinvigdes Jolls trädgård, som räknas som en fornlämning, tack vare ett gediget arbete av Finnmarkens historiegrupp.

Det sägs att på denna ”stentron” brukade Jonas sitta och beskåda sitt livsverk.

Vill du veta mer om Jonas Joll rekommenderas häftet ”Jonas Joll Svensson – En levnadsbeskrivning om Joll” vilket är sammanställt av lokalhistoriker Lena Sävström från Hamra. Häftet kan införskaffas på Loos Bibliotek och Loos Koboltgruva och kostar endast 20 kr.

Ta gärna med en fikakorg då det på platsen finns både bord och bänkar
Uppe från trädgårdens övre delar är utsikten milsvid