Stora Korpimäki

Stora Korpimäki ligger i Orsa Finnmark och är länets högsta berg. Naturreservatet är ett av de största i länet och utgörs av flera berg, våtmarker och fiskesjöar. Här kan du uppleva ett större naturskogsområde med vildmarkskaraktär.
Vandring längs stigarna ger möjlighet till fina naturupplevelser till exempel granurskogen på Stora Korpimäki och Stora Digerberget, den glesa gamla tallskogen och Oresjöflarkarnas fågelliv.

tora Korpimäki naturreservat omfattar 1904 ha kan du uppleva ett större sammanhängande naturskogsområde med vildmarkskaraktär. Berget skyddades redan 1990, men naturreservatet utvidgades kraftigt år 2003 och innefattar nu även flera berg, våtmarker och fiskesjöar.

År 2009 utvidgades området med ytterligare 262 ha i angränsning till naturreservatets norra delar. Berget Stora Korpimäki ligger i Orsa Finnmark och är med sina 711 meter över havet länets högsta berg. Skogen och naturen här avviker starkt från länet i övrigt.

Hitta hit

  • Från Ljusdal: Följ väg 84 västerut till Korskrogen där du svänger av på väg 310. Du fortsätter förbi Los och kommer fram till väg 45, där du svänger höger. Efter ca 10 km når du Tandsjöborg, där du svänger vänster mot Stora Korpimäki naturreservat. Följ därefter skyltningen.
  • Från Sveg: Tag väg 45 söderut. Efter knappt 5 mil svänger du höger mot Stora Korpimäki naturreservat. Följ därefter skyltningen.Från Orsa: Tag väg 45 norrut. Efter ca 7 mil svänger du vänster mot Stora Korpimäki naturreservat. Följ därefter skyltningen.

Text hämtad från LÄnstyrelsen Gävleborg