Fiske

Fiskevårdsområde Los-Hamra

Fiskemiljö
Här kan du hitta stora vildmarksområden. Med sjöar, åar, älvar och inslag av myrar, stora så långt ögat når. På dessa myrar kan du hitta hjortron och i skogarna, mängder med bär och svamp.

Här finner du fina sjöar på hög höjd över havet, med klart vatten och stenbottnar. Du har också strömmande vatten. Genom älven Voxnan, en liten skogsälv med fina strömmar i ett stort vildmarksområde.

Så får vi inte glömma de mindre åarna, Loån och Håvaån, två mycket fina vatten. Här kan du fiska och idka friluftsliv året om. PÅ vintern har du mycket fina anglingsvatten, på sommaren finns möjlighet till fina flugfiskevatten och även spinnfiske, mete och dragrodd.

Sommartid är vattnen lättillgängliga, men på vintern är många skogsvägar oplogade och då gäller skidor eller skoter, på utstakade leder.

Vid vissa sjöar finns det vindskydd och kastbryggor. Båtuthyrning finns samt sjösättningsplatser för dessa.

Biotopvård
Biotopförbättrade åtgärder har utförts i de flesta strömmande vatten. Dammar och andra vandringshinder är planerade att byggas bort, det kommer att påbörjas inom en snar framtid.

Fiskebestämmelser
Medlemskort och kräftfiskekort säljes endast till personer mantalsskrivna och bosatta inom resp. område, samt de som är ägare av fiskerätt inom området.

•Barn under 15 år får fiska utan avgift i sällskap med målsman och på dennes kort och kvot.
•Fiskeredskap som lämnats utan tillsyn, skall vara märkta på sådant sätt, att av märkningen otvedtydligt framgår vem som är brukare av redskapet.
•Fiskekortet berättigar till angelfiske med 12 don.
•Fiske från flytring, samt bete typ POWER BAlT deg kulor ej tillåtet, undantag kan förekomma se under resp. område.
•Fiskevårdsområdet fritar sig allt ansvar för den fiskandes skadegörelse på annans egendom.
•Minimimått Röding 30 cm, Harr och Öring 35 cm, Gös 40 cm, Kräfta 10 cm. Ryckfiske ej tillåtet.
•Endast ett spö/fiskare får användas.
•Rätten att trafikera vägar inom områdena medföljer ej fiskekortet. Utterfiske se under resp. område.
•Spöfiske med levande agn ej tillåtet.
•Fiskeförbud 50 m nedan, samt 25 m ovan fångstfålla, vandringshinder, samt en radie av 50 m vid kasseodling.
•Nätfiske enligt resp. fiskevårdsområde.
Begränsningar eller förbud i ett vatten kan förekomma, detta uppskyltas då.

OBS. Fiskekortet gäller även för de vatten inom området, som inte är numrerade. Vissa sjöar kräver eget fiskekort, t.ex. put andtake vatten.

Övriga fiskebestämmelser ser du i broschyren som finns på varje försäljningsställe.

Guidning
Guidning kan ske i området, om så skulle önskas.

Hyr stugor i Los – Hamra Fvo
Norra Stensjön, här finns det 7 sängplatser. Fiskrök finns vid stugan.

Storlugnsstugan, med 5 sängplatser. Den ligger vid kanten av Voxnans Strand.

Tag chansen till ett fiske i riktig vildmark, känn dig välkommen till Loos-Hamra Fvo i Ljusdals kommun.

Tel: 070-3967385
Kontaktperson: Lars-Ove Persson

Lossjön

Fiskevårdsområde Finnmarken

Välkommen till ett fantastiskt fiske i underbar natur.
Möjlighet till spännande och givande åretruntfiske med allt från abborrmete vid bryggan, flugfiske efter harr och öring till rödingpimpel.

Finnmarkens fiskevårdsområdet ligger mellan Orsa och Sveg, på gränsen mellan Dalarna, Hälsingland och Härjedalen. Inlandsvägen (riksväg 45) går rakt genom området. Du kan även ta vägen över Ljusdal väg 84, sedan väg 310 över Los och Hamra.
Lite större orter som ligger inom fiskevårdsområdet är Tandsjöborg, Sjöändan, Fågelsjö och Rullbo.

Fiskemiljö
Området har 3000 ha fiskevatten som är lättfiskade från stranden och lättillgängliga genom ett nät av skogsbilvägar, det går bra att parkera. Vid de vatten som ligger en bit från vägen finns det märkta leder, vindskjul finns vid de flesta sjöarna

Det finns många finna laxfisksjöar och i t ex Voxna älv kan man ägna sig åt kvalificerat strömfiske efter harr och öring.

På vintern finns markerade skoterleder fram till flera av sjöarna, där pimpelisarna kan hålla ända in i maj månad. Vill man hyra skoter så kan vi ge tips om var det finns möjlighet till detta.

Fisket är främst inriktat på öring, harr, röding och sik.

Ormsjöstugan, nyrenoverad, ej el, eldningsmöjlighet, mycket enskilt läge vid Ormsjön/Voxnan. Öppet året runt ingen bokning, gratis.
Området erbjuder också många bra platser för fricamping med husvagn eller tält.
Det går också bra att kontakta oss så kanske vi kan tipsa.

Biotopvård
Föreningen bedriver en aktiv fiskevård och genomför biotopförbättringar. Vi har återställt de strömmande vattendragen till ursprungligt skick sedan flottningen. Vi har även viss stödutsättning av öring, fjällröding, harr och rom i många av våra vatten. Iordningställande av lekbottnar har utförts samt kalkning i de vatten som behövs.

Fiskebestämmelser
Folder med alla bestämmelser och karta får du när du köper fiskekort av någon kortförsäljare. Här nedan tar vi bara med en del bestämmelser som kanske kan vara av vikt att veta innan man ger sig av.
Du kan också beställa vår folder via e-post, se adressen till höger här på sidan.

Det åligger alla som fiskar att iakttaga gällande bestämmelser.

Fiskeförbud i strömmande vatten 1.9-31.12, i övriga vatten är fiske tillåtet hela året. Begränsning eller förbud i ett vatten kan förekomma under kortare tid, detta uppskyltas då.

Barn under 15 år fiskar gratis i målsmans sällskap på dennes kort och kvot.

Gällande fiskekort skall medföras vid allt fiske och uppvisas på anmodan.

OBS! Fiskekortet gäller även för de vatten inom området som inte är numrerade på kartan.

Specialregler för vissa vatten
En del vatten tillåter fiske från båt, samt 12 angeldon och i vissa andra är det förbjudet att fiska från båt. Nätfiske är tillåtet i vissa vatten. I vår folder som du får när du löser fiskekortet står det i vilka vatten detta gäller.

Fisketips
Våra kortförsäljare bistår gärna med tips om bete, bästa tid och plats för tillfället. Ortsborna i Orsa Finnmark delar också gärna med sig av sina erfarenheter och tips.

Fiskekortspriser
Ort/medlem 175 kr år
Dagkort 75 kr
Veckokort 200 kr
Årskort 300 kr
Familjekort år 500 kr – gäller föräldrar och barn upp till 16 år
Nätkort 50 kr 1 dygn max 5 nät per kort
Fiskekortet gäller kalenderår.
Medlemskort/ort säljes till alla fastighetsägare (även icke fast boende) inom området.
Köpa fiskekort online
Du kan köpa fiskekort på vår hemsida.

Välkommen till ett varierande och givande fiske i Orsa Finnmark och Ljusdals kommun