Loos hembygdsgård

Vackert belägen vid Kyrkbytjärns östra strand ligger Loos Hembygdsgård vilket ägs och förvaltas av Loos hembygdsförening. Platsen är ytters anrik då Loos Koboltgruvas grundare assessor och sedemera kommerseråd Henric Kalmeter valde att förlägga sig herrgård på platsen i början av 1740-talet. Av herrgården återstår idag endast en jordkällare samt delar av de terrassodlingar brukspatron tillsammans med patronessan Anna-Sophia Wallberg anlade.

Samtliga byggnader på platsen är hitflyttade under 1900-talet och består av mangårdsbyggnad, fäbodstuga, häbre, uthus, fäx, ladugård m.m. Den äldsta byggnaden är en visthusbod från 1614 vilket är ditflyttad från byn Tenskog strax söder om Los.

Pellasgården.

Mangårdsbyggnaden, området centrala byggnad, kallas för ”Pellas” och byggdes mellan 1830-40 i byn Karlsberg, strax söder om Los. Den 8 november 1963 köptes gården av hembygdsföreningen för 7500 kr och 1965 påbörjades arbetet med att riva byggnaden för att uppföra den på hembygdsgården i Los.

Välkommen in!

Under året annordnar Loos hembygdsföreningar olika aktiviteter som hembygdsfest, marknad, dans m.m.