Vandra och cykla i Los och Orsa Finnmark

Los och Orsa Finnmark erbjuder miltals med väl utmärkta vandring och cykelleder. Sedan några år tillbaka pågår ett ideellt arbete med att iordningställa lederna genom att märka upp, röja sly, bygga broar och byta spänger. Arbetet sköts av ”vandringsgruppen” och som verkar under Loos IF.

Här nedan finner du en karta att ladda ner över de vandring och cykelleder som under de senaste åren ställts i ordning. Vill du ha en broschyr i din han kan du besöka Ljusdals kommuns infopoint vid Loos Koboltgruva alternativt ta en titt i någon av de postlådor som är utplacerade längs lederna.

Följ gärna arbetet med att iordningställa lederna via Facebook.

Fler leder och naturreservat hittar du också via Länstyrelsen Gävleborgs hemsida.