Om Los & Orsa Finnmark

Los, Hamra, Tandsjöborg och Fågelsjö var fram till 1970 byar i Los kommun. Samtliga dessa platser ingår idag i Ljusdals kommun.