Meddelande från Los Byaråd

2019-11-11 webmaster 0

I Ramsjö drivs sedan några år tillbaka en intrapenad. Modellen bygger på en samordnad gränsöverskridande kommunal organisation i samverkan med kommunala bolag, ideella föreningar och […]

Bilder efterlyses

2019-11-10 webmaster 0

Arbetet med loos.se pågår för fullt. Nya sidor med information till både fast boende och tillfälliga besökare tillkommer varje vecka. Nu söker vi efter bilder […]