Ändringar kring sommarens aktiviteter i nationalparken

P.g.a. covid-19 har Länsstyrelsen vidtagit åtgärder för att kunna genomföra så många aktiviteter som möjligt under 2020.