Angående sommarens Loosvecka

Under de senaste veckorna har Loos Byaråd flera gånger fått frågan om det vecka 29 kommer att bli en Loosvecka. Då tiderna är ytterst oberäknerliga är det för byarådet svårt att direkt ge ett tydligt och klart svar på den frågan, men just nu jobbar vi för att veckan ska bli av, i någon form. Och om veckan ska bli av är vi (som vanligt) beroende av att lokala föreningar och förmågor vill och kan bidraga med ”coronsasäkra arrangemang”. En sak som dock måste ändras för att Loosveckan ska bli genomförbar är att det åter blir möjligt att arrangera evenemang inför en större publik än som idag på 8 personer.

Vi ber att få återkomma i frågan närmare sommaren men ber er som är verksamma i Los och Orsa Finnmark att fundera på om det kan vara möjligt för oss alla att arrangera en Loosvecka i sommar, om än i sparsmakad form, och vilka arrangemang ni kan tänkas bidraga med.

För frågor om Loosveckan kontakta byarådet.