Anteckningar från byarådets styrelsemöte 1 feb

Här kommer några enkla anteckningar från gårdagens styrelsemöte:

  • Loos vintervecka är tillbaka efter tre års uppehåll och det ser bra ut med evenemang. Det sista sammanställs av Robert under helgen.
  • Dan rapporterade från senaste styrelsemötet kring Biosfärområde Voxnadalen. Vi vill bjuda in representanter från biosfärområdet till Los för att diskutera våra förutsättningar.
  • I slutet av februari kommer kulturchef Elin Sundberg med flera till Los för att diskutera förutsättningar kring evenemang för barn och unga.
  • Hållbarhetsstrateg Roland Hamlin med flera från Ljusdals kommun vill besöka Los för ett dialogmöte om kommersiell och annan servie. Förlag på dag 15 mars kl. 18 i skolans matsal.
  • Årsmöte blir 20 mars kl. 18 i byarådets lokal.
  • Robert informerade om senaste mötet med Ljusdals företagarforum vilket gick av stapeln 26 jan kl. 8-10 i Ljusdal.  
  • 15 feb åker Robert och Jan-Åke till Färila för att träffa kommunens övriga byaråd/byalag. Vi hoppas på större uppslutning än senast i Järvsö då enbart Färila, Järvsö och Los var representerade.

Robert Fors
ordförande Loos Byaråd