Arbetet med Apoteksparken är igång

Nu är arbetet i full gång med att iordningställa Apoteksparken. Arbetet beräknas vara klart i vår, då de nya träden har planterats.