Berättarafton tema Djupsjöberg med Svantes barnbarn som gäster!

Tisdagen den 3 mars anordnar Loos Koboltgruva en berättarafton med tema Djupsjöberg. Djupsjöberg är en liten by efter grusvägen mellan Rullbo och Ängersjö och har en spännande historia som sträcker sig tillbaka ända till 1600-talets mitt. Under aftonen kommer vi att få möta personligheter som ”Djupsjö-Sven” som slogs med en björn och hans son Jonas som ville bygga ett flygfällt i närheten av byn för att sedan frakta kött till Stockholm.
Byns mest kända landmärke är det ödehus som idag kallas för ”Svantes”. Det började resas år 1908 av Sven ”Svante” Svensson av kärlek till sin hustru och deras barn Anna-Greta och Tilda. Men när hustrun efter att parets andra barn födds år 1910 förblödde avstannade bygget. Men tragedin slutade inte där. Strax innan jul 1919 får Svante en höbal över sig när han hjälper till att lasta av en tågvagn på Fågelsjö station och avlider en månad senare. Därmed är parets barn 9 respektive 10 år gamla föräldralösa. Under kvällen kommer vi att få träffa Anna-Gretas och Tildas barn dvs Svantes barnbarn Mats Widén och Manfred Persson som kommer att få berätta hur deras mödrar upplevde den hårda tiden ensamma på gården efter förädrarnas tragiska död.
Kvällen anordnas tillsammans Loos Hamra Församling vilket bjuder på soppa och kaffe.

Schema för kvällen kommer inom kort.

Berättare är:
Robert Fors, historiker Loos Koboltgruva och Historier från Hälsingland.
Mats Widén, son till Anna-Greta Widén
Manfred Persson, son till Tilda Persson
Mattias Haglund, församlingsherde Färila
Fler berättare presenteras inom kort.

Datum och tid: tisdagen den 3 mars kl. 18-20:30 filmsalen loosgruvan

Evenemanget är gratis!

Kvällen arrangeras av Loos Koboltgruva, Loos-Hamra Församling, Historier från Hälsingland samt studieförbundet Vuxenskolan Gävleborg.