Bilder från byavandringen under Loosveckan

Per Jonas Svensson berättade vid Erik Linds och Söderströms, Allan Friberg berättade om Petters, Greger Hjärpsgård berättade om Hjärps, Bo Nilsson berättade efter gammelvägen