Byarådet informerar – möte om lokal utvecklingsplan

Måndag den 30 september är det ytterligare ett möte för framtagandet av en lokal utvecklingsplan för Loos och Orsa Finnmark (LUP).

Alla är varmt välkomna att delta.       

Tid: Måndagen den 30/9 kl. 18.30
Plats: Matsalen, Furugården

Det bjuds på fika.