Byarådets styrelse 2023-24

I måndags genomfördes Loos Byaråds årsmöte i byarådets lokaler varav ett 15 -tal personer deltog. Mötet fortlöpte utan konstigheter och en ny styrelse med få förändringar valdes.

Ordförande: Robert Fors (omval 1 år)
Kassör: Ingrid Fredlund (omval 1 år)
Ordinarie ledamöter: Jan-Åke Karlsson (omval 2 år), Sigurd Mattsson (nyval 2 år), Lena Davidsson (1 år kvar)
Suppleanter samtliga på 1 år : Fredrik Bäck 1, Lena Druid, Carina Wallström, Stefan Pieper (ny)

Förutom sedvanliga årsmöteshandlingar informerade Eli och Eivor från Vandringsgruppen att deras arbete genom det Lonabidrag de sökt tillsammans med byarådet är avslutat, och att de numera verkar inom Loos IF. Robert berättade att Loos koboltgruva har den äran att pryda omslaget för den museikatalog över arbetslivsmuseer i Sverige som trycks i 40 000 exemplar.