Duschar avstängda och aktivitet inställt

Loos if meddelar att de toaletter och duschar som i vanliga fall är öppna för allmänheten nu hålls stängda under en tid framåt p.g.a. smittorisk. Angående Loos IF´s planerade aktivitet under Loosveckan är den också inställd.

Rörande det planerade utegymmet på Nickelvallen så ska det vara färdigställt under hösten och du är då varmt välkommen att prova det!