Elever från Los skola med i kampen mot covid-19

Under veckan har elever från Loos Skola varit delaktiga i produktion av visirskydd för omsorgens kamp mot covid-19.