En nyårshälsning från Loosgrufvans förening

Loosgrufvans förening vill tacka alla medlemmar, guider, ideella krafter och besökare för ett fantastiskt år i Loos koboltgruva. 2023 blev ett rekordår på många sätt, inte minst besökarmässigt. Utan er alla vore det inte möjligt.
Nu ser vi med förväntan och hunger fram emot 2024, ett år där många nyheter ska presenteras och gruvan förtsätta sin resa, och vi lovar att återkomma till det i början av nästa år. Men tills dess, ha ett riktigt fint nyårsfirande allesammans.

Mvh
ordförande och verksamhetsledare i Loos koboltgruva
Robert Fors