Angående nedfallna träd

En hälsning från Vandringsgruppen!
Vi har nu upptäckt att sträckor efter Finnmarksleden är helt blockerade av nedbrutna träd beroende på vinterns stora snömängder. Därmed vill vi informera om detta då det bitvis är svårframkomligt och finns farliga träd som hänger upp i varann. Vi kommer att börja upprensningen av leden med det snaraste. För er som vill vandra i våra trakter är tipset att vänta några veckor. Det finns flera sträckor vi inte ens har hunnit kolla både efter Finnmarksleden och Hälsingeleden. Vi informerar eftersom hur arbetet fortskrider och om vilka sträckor som blir klara.
Tyvärr blir därmed det planerade arbetet med utveckling av cykelvägarna med brobyggen och spång något försenat!

Hälsningar Vandringsgruppen Los