Ett meddelande från Loos Byaråd

Vi har igår tillsammans med berörda parter bjudit in lokala politiker till Loos skola/förskola för att de själva ska ha en möjlighet att kika på lokalerna samt sätta sig in i vad som händer om den planerade ombyggnationen av skolan och flytten av förskolan blir av. För att varje parti ska ha en chans att skicka en eller flera representanter har vi lagt in två datum, torsdagen den 29 okt och måndagen den 2 nov. OBS! Dessa ”öppet hus” är inte för allmänheten utan riktade mot berörda politiker/parter. Däremot vill vi att personal, föräldrar och bybor får veta om att det sker samt att om det är någon aktiv politiker som inte fått en personlig inbjudan av oss så är ni varmt välkomna på någon av dessa dagar. För mer information kontakta Lena Davidsson 070-271 40 35 eller skriv via Messenger.