Extrainsatt möte för val till fondstyrelse för bygdemedel från Kölvallens vindkraftspark

Tisdagen den 18 juni kl. 18 är det dags att välja tre styrelsemedlemmar från los och Orsa finnmark till fondstyrelsen för de bygdemedel som inom en snar framtid beräknas betalas ut från Kälvallens vindkraftspark. Styrelsen kommer att bestå av tre representanter från Kårböle, där Kårböle byalag väljer sina, tre representanter från Los där Loos byaråd väljer sina, samt en representant från Ljusdals kommun. I stadgarna står det också att minst en styrelsemedlem av de tre vi Los ska välja inte skall sitta med i byarådet.

Enligt avtalet med Arise rör det sig om utbetalningar på 500 000 kr för Kårböle och 500 000 kr för Los/Orsa Finnmark och som sedan styrelsemedlemarna tillsammans skall fördela efter de ansökningar som kommer in. Från Los byaråds sida har det varit mycket viktigt att dessa pengar skall kunna sökas inte bara av människor bosatta i byn Los utan hela ”gamla Los kommun” d.v.s. Los och Orsa finnmark inom Ljusdals kommun. Tillsammans blir vi så mycket starkare.

Under vintern och våren har vi bett de bosatta i Los och Orsa Finnmark om förslag på namn till styrelsen och kommit till följande:

  1. Jan-Åke Karlsson, Los. Jan-Åke har varit aktiv i föreningslivet under många år och är ett välkänt ansikte på byn. Han har också suttit med i vår tidigare ”vinkraftsgrupp” och där varit med i arbetet kring avtalet med Arise.
  2. Sigurd Mattsson, Västbacka. Sigge sitter med i Loos byaråd styrelse som vice ordförande.
  3. Anders Heggestad, Fågelsjö. Anders bor halvtid i Fågelsjö och verka aktivt för en levande glesbygd.

Har du frågor slå gärna en signal till Loos byaråds ordförande Robert Fors på telefon 0739937451