Färilaveckan program

Sedan 1970 har Färila tillsammans med omkringliggande byar annordnat den numera klassiska ”Färilaveckan” och mellan den 8-16 juli är det dags igen. Programmet är som vanligt gedigert och fyllt med olika aktiviteter för både stora och små. Programmet hittar du här nedan via länken.

Program Färilaveckan 2023

Visste du att det är med inspiration från Färilaveckan Loosveckan en gång i tiden startade? Under slutet av åttiotalet bildades Loos kvinnolag för att bl.a. få fler kvinnor aktiva i olika föreningsstyrelser men de arrangerade också många olka evenemang under de kommande åren, bl.a. flera aktiviteter under sommaren. Av detta växte så småningom Loosveckan fram som idag arrangeras av Loos Byaråd tillsammans med andra aktiva föreningar och företag i Los och Orsa Finnmark.