Föreläsning Kårböles fem kyrkor

Kårböle är en liten ort men i kyrkohistorien är den desto större. Under århundradena har fem kyrkor stått på tre olika platser och idag har man två kyrkor, Kårböle kyrka och Sankt Olofs stavkyrka. Om dessa kyrkor berättar Mattias Haglund Brukspredikant i ett livesänt föredrag från Kårböle måndagen den 10 maj kl. 19.00. Gå in på https://www.facebook.com/farilakarbole.

Välkomna!