Församlingsresa till Uppsala och utställningen ”Se och Lefv!”

Det finns fortfarande ett fåtal platser kvar till bussresan ner till Uppsala Domkyrka och fotoutställningen från Hamra ”Se och Lefv!”. Slå en signal till pastorsexpedition och boka din plats på telefon 0651-76 80 60