Gethelvete!

Erik Mattsson från Tandsjöborg var under 1970 och 1980-talen anställd av Domänverket som skogsförman. Han tillverkade skyltar av gamla torrakor som placerades ut i finnmarkerna. Finska namn på myrar, bäckar, tjärnar och berg på Hamra kronopark blev synliga genom Eriks arbete och han var också den drivande kraften bakom Börningsbergets skogsmuseum. Erik brann för att synligöra den skogsfinska kulturen. Strax väster om Tandsjöborg hittar du en skylt som med sitt märkliga namn sticker ut – ”Gethelvete”. I en anteckning om platsen av Erik Eriksson för Hamra Kapellag år 1933 står det ”Här är mycket branta klippväggar och lösa klippblock som gör det svårt för t.o.m. en get att ta dig fram”.

I samband med att vi publicerade texten ovanför på Visit Los och Orsa Finnmark fick vi detta minne sänt till oss från Kristina Borin. Hon skriver:
Här sitter Erik Mattsson i centrum (den skäggige i mitten) av Skaftåsens jaktlag där han deltog under många år. Jag brukade va med som barn och fyllde alltid år under septemberjakten. Ett år kom han med blommor för årstiden, en skål och en pillerburk som han själv hade gjort. Han hade alltid en räv bakom örat och lurade oss barn att vi skulle få en klubba och så höll han fram en potatis på pinnen, sen skrattade han.