Höstterminen rullar vidare på Los skola

Här kommer några rader från Los skola genom förstelärare Pia Enocson.

Idag startade åk: 3 med programmeringen.  Mycket intresserade och studiemotiverade elever arbetar med sina chrombooks.
”Det är roligt och spännande”, uttryckte eleverna.

4-5:or tränar att läsa och följa instruktioner / spelregler och strategiskt tänkande genom att lära sig spela Plump.