Inbjudan till dialogträff om service på landsbygden

Ljusdals kommun bjuder i samverkan med de lokala byaråden in till tre dialogmöten inom projektet ”Utvecklad service på Ljusdals kommuns landsbygder”. Vi bjuder på fika

·      Torsdag 21 september 18.00 i Los skolas matsal

Dagordning/Diskussionsfråga:

·         Hur ser den kommersiella och samhälleliga servicen ut i er bygd?

·         Vad fungerar bra? Vad skulle behövas?

·         Hur vill man lokalt använda bygdemedlen från vindkraften?

·         Vad gör kommunen idag, vad är kommunens ansvar, och vad kan kommunen inte göra?

Vid dialogmötena deltar kommunala tjänstepersoner från flera förvaltningar med uppdrag som omfattar glesbygdens särskilda problematik. De frågor som tas upp vid mötena följs upp och återkopplas via kommunens nyinrättade kontaktcenter.

Ett av målen med projektet är att utveckla interna arbetssätt och rutiner och skapa ”en väg in” för landsbygdsfrågor i kommunen.  Läs mer på kommunens hemsida på QR-koden nedan.

Kontaktcenter: 0651-18000. Frågor besvaras av Therése Åhlström, Roland Hamlin eller Suzanne Bäckman.