Infopoints i Loos Koboltgruva och Fågelsjö Gammelgård

Under sommaren 2020 kommer Loos Koboltgruva och Fågelsjö Gammelgård att vara Ljusdals kommuns västra sidas InfoPoints. En infopoint är en bemannad turistserviceplats där besökaren får ett personligt möte med personalen som ger inspiration för att upptäcka mer av trakten. Det ges svar på enklare frågor och broschyrer och magasin finns tills hands.

En InfoPoint ska finnas på en plats dit besökare naturigt söker sig och där ska personalen kunna hjälpa besökaren med det vanligaste frågorna för området och hänvisa till ett auktoriserat turistcenter/turistinformation (fd turistbyrå) för mer information. En InfoPoint har alltid en annan huvudverksamhet än att hjälpa till med besöksnäringsfrågor. 

Att vara en Info Point ger ett ökat värdskap och ett mervärde för kunden. Det ger även ökad merförsäljning av en destination.