Information angående Kölvallen

Leif Molarin från Kårböles vindkraftsgrupp har fått lite info om Kölvallens vindpark-projektet, vad som hände 2023 och hur planen för 2025 ser ut. Som många av er vet ligger parken på gränsen mellan Kårböle och Los och därmed berörs båda sidor.

Sammanfattning av händelser under 2023
Enligt ledningen för projektet ligger man i fas med planering.
Nya vägar, 20 km, i parken är färdigbyggda. 20 km befintlig väg är förstärkt och breddad.
All kabeldragning i mark är gjord.
Ställverket i Pajkölen är färdigställt och spänningssatt och anslutet till ställverket på Torpberget.
41 av 42 betongfundament har gjutits. Den sista ska armeras och gjutas nästa sommar. All betong tillverkas på plats.

Inför 2024
Under vintern kommer mycket lite arbete att utföras.
Mellan 1 mars och 16 juni kommer allt arbete att ligga nere p.g.a. så kallat fågelstopp.
Efter den 16/6 kommer torn, generatorer och vingar att transporteras genom Kårböle. Transporterna kommer att ske nattetid. De lastas i Gävle hamn.
Siemens kommer att ha ca 200 pers. på plats.