Information om Kölvallen Vindkraftspark att ladda ner

För dig som är företagare eller privatperson och vill erbjuda dina tjänster kring vindkraftsparken Kölvallen finns här ett infoblad att ladda ner.