Informationsmöte med bolaget Arise AB angående bygget av Kölvallen

Projektet som startades redan 2010 har nu vunnit laga kraft. Vindpark Kölvallen byggs 2021 och därmed bjuder bolaget Arise in till ett informationsmöte. Det sker på Nickelvallen den 28 oktober kl. 18

Kvällens program ser ut enligt följande:

Arise representant Peter Svantesson beskriver när var hur?

Lokala jobb Bård Andersson (Hotellägare Ljusdal och Sveg) berättar om jobb i grannparkerna och möjligheter.

Bygdemedel Loos vindgrupp berättar om arbetet hittills

Allmänna frågor om vindkraft och energiläget i landet

Välkomna önskar Loos Byaråd och Hela Sverige ska leva Gävleborg/projektet I Med och Motvind!