Informationsträff rörande kommande arbeten i Kölvallens vindkraftspark

Torsdagen den 16 maj kl. 18 bjuder Arise in till informationsträff rörande kommande arbeten i Kölvallens vindkraftspark. Plats: Nickelvallen Los.