Kalmeterspel och gruvkoral under kommande kyrksöndag i Los kyrka

”Söndagen den nionde oktober är det kyrksöndag i Los kyrka. Då uppmärksammar vi den lokala historien med fokus på koboltgruvan och dess betydelse för kyrkolivet i Los.”

Kommerseråd och brukspatron Henric Kalmeter (1693-1750)

Det berättar Mattias Haglund, präst i Los-Hamra församling och brukspredikant vid Loos koboltverk, entusiastiskt.

”Vi börjar med att fira högmässa under medverkan av Los-Hamra kyrkokör. Sedan serveras en lätt lunch varefter vi spelar upp ett par scener ur ’Kalmeterspelet’, en pjäs i fyra akter om dramatiken kring Henric Kalmeter och Losfinnarnas missnöje med att lyda under gruvan. Allra sist återberättas gruvans historia, och då får vi också inblick i de kyrkliga förhållandena på den tiden.”

Mattias hoppas såklart att Losborna vill sluta upp och komma till kyrkan eftersom många kommer att öva inför det hela, såväl kör som skådespelare. Bland de medverkande syns flera lokala profiler såsom Robert Fors och Jan-Åke Karlsson.

”Vi kommer att försöka återskapa känslan av sjuttonhundratal, även om Los kyrka inte byggdes förrän i början av artonhundratalet,” fortsätter han. ”Den som vill får gärna komma i folkdräkt eller gammaldags kläder, klä ut sig till herrskapsfolk eller pigor och drängar. Allt måste inte vara tidstypiskt. Bygdens historia varken börjar eller slutar ju med gruvan.”

”Bruksklockan”

Extra roligt tycker Mattias det ska bli eftersom det nyligen har inletts ett lokalt projekt i samarbete med Hälsinglands museum där bygdens historia från den skogsfinska kolonisationen och framåt ska lyftas fram ännu tydligare.

”Det händer saker i Los och det ska kyrkan vara med och driva,” avslutar Mattias och hälsar alla hjärtligt välkomna till Los kyrka den nionde oktober.

Loos kyrka