Kassör avtackades efter 45 år

Under Loos IFs årsmöte i mars avtackades Lars-Anders Westling som efter hela 45 år på posten valt att tacka för sig. Det är inte att man bockar och bugar för lång och trogen tjänst. Dessutom avtackades även Ove Eliasson som varit revisor tre år längre (!), det vill säga sedan 1975. Ett stort tack till er båda för lång och trogen tjänst hälsar Loos IF.
Ny kassör i Loos IF är sedan 1 april Irene Lundgren.