Kort meddelande från Los skola

Idag blev det en myllrande förmiddag med elever från Loos skola i Hamra Nationalpark.  Eleverna spelade in kortare ”trailers” från sina guidestationer de vanligtvis har under sina guidningar på nationalparkens dag den 24 maj. Eftersom årets guidning av kommunens årskurs treor blev inställd p.g.a. covid-19 satsade eleverna på att göra kortare filmsekvenser som länsstyrelsen sedan kan lägga ut i sina sociala medier och visa vilken fin park vi har.

Text Pia Enocson, förstelärare Los skola