Lär känna våra finnmarker

Fyra torsdagar i juli sommaren 2022
Vi åker med egna bilar och egen matsäck.

Tur 1: Samling vid Tempo i Los torsdag 7 juli kl. 17
Fläskkrogen och Kahlmetervägen
Staffan Olsson berättar om gården efter den gamla vägen Los-Färila.
Kontakt: Staffan Olsson 070-261 09 29, Eva Jernqvist 070-53 43 026
Obs! Lördag 9 juli: 400-årsjubileum i Sandsjö. Se separat info.

Tur 2: Samling vid vägen mot Tackåsen i Noppikoski
torsdag 14 juli kl. 17
Skålbygget, Risuhälla, Jordskalvsstenen och
Rosentorp Byar, intressanta platser och en ödekyrkogård på
Orsasidan.
Kontakt: Eli Hynne 073-097 06 70, Agne Olsson 073-077 00 24

Tur 3: Loosveckan
Samling vid Tempo i Los torsdag 21 juli kl. 17
Lustgården Ensamgård vid sjön Storryggen.
Eli Hynne och Eva Jernqvist visar och berättar.
Obs! Ca 400 m vandring på stig och i traktorspår.
Kontakt: Eli Hynne 073-097 06 70, Eva Jernqvist 070 534 30 26

Tur 4: Samling Hamra kyrka torsdag 28 juli kl. 17
Hamra kyrka och kyrkogård.
Lena Sävström och Zinita Ritzén visar 150-årsjubilerande Hamra
kyrka och berättar om några levnadsöden på finnmarken.
Kontakt: Zinita Ritzén 070-306 82 53, Lena Sävström 073-091 56 74

Anslut gärna där det passar!
Reservation för eventuella ändringar!

Varmt välkomna hälsar
Finnmarkens historiegrupp