Meddelande från byarådets ordförande

Hej!
Snart nalkas det ett årsmöte för byarådet. Styrelsen har bestämt att ha mötet Söndagen den 14/3 kl. 17.
På grund av pandemin kommer vi nog ha mötet digitalt. Vi håller på att undersöka hur vi ska göra och återkommer så fort vi har klart hur det blir.

Jag kliver av som ordförande och en ny kommer att väljas.

Vi behöver fortfarande fylla några platser i styrelsen. Styrelsen kommer att fråga några som vi tror kan vara intresserade.
Är det någon som är intresserad av att vara med? Kontakta i så fall styrelsen. Det går bra att skicka mail till: byaradet@loos.se

Med vänlig hälsning,
Lars Engström
Ordförande
Loos Byraråd