Meddelande från Finnmarksbladet / Looslappen

Till er som vill vara med i nästa nummer (julnumret). Manusstopp 10 november kl. 23:59