Meddelande från Loosgrufvans Förening

För att stabilisera byggnaden ovanför det ”nya” schaktet ska vi på fredag gjuta cement. Gjutformarna är redan på plats. Om det är någon som har tid och möjlighet att hjälpa oss med arbetet vore vi mer än lovligt tacksamma. Givetvis bjuder vi på fika.
Tid kl. 10-14 

 Mer info telefon 0657-105 33