Meddelande från Los Byaråd

I Ramsjö drivs sedan några år tillbaka en intrapenad. Modellen bygger på en samordnad gränsöverskridande kommunal organisation i samverkan med kommunala bolag, ideella föreningar och privat näring på orten. Söndagen den 17 november får vi besök av representanter för Ramsjö Byaråd som kommer och berättar om verksamheten.

Plats: Matsalen, Furugården.
Datum: 17 nov kl. 14

Vi bjuder på fika. Varmt välkomna!