Meddelande från ordförande

Under våren kommer byarådet att jobba aktivt med att bjuda hit politiker och tjänstemän för att diskutera olika frågor som berör oss kommuninvånare, inte minst i Los och Orsa Finnmark. Vår tanke är att de flesta möten ska vara öppna för allmänheten att deltaga i, vi tror på transparans och dialog och är ävertygade om att många av er alla verksamma och boende här i bygden kan och vill bidraga på olika sätt.

Det första öppna mötet sker redan den 15 mars då hållbarhetsstrateg Roland Hamlin m.fl. från Ljusdals kommun för ett dialogmöte om kommersiell och annan service. Alla är varmt välkomna att deltaga. Plats: Loos skolas matsal. Tid: kl. 18 Ljusdals kommun och Loos Byaråd bjuder på fika.

Ha en trevlig helg!

Mvh

Robert Fors

ordförande Loos Byaråd

P.S. i helgen lägger vi ut det sista preliminära vinterveckanprogrammet. På måndag är sista chansen att meddela rättelse/tillägg m.m. Sen kör vi så det ryker i backarna! D.S.