Några rader från ordförande angående ICA, vinterveckan samt näringslivsforum

Hej och god fortsättning allesammans!

För att så många som möjligt ska få ta del av vad som händer i Loos Byaråd har jag beslutat mig för att efter varje möte via loos.se delge er alla en sammanfattning av vad som sades under mötet. Det känns viktigt för mig att så många som möjligt av er hänger med i vad vi i byarådet för stunden jobbar med, inte minst ur den demokratiska aspekten men också för att jag tror att flera av er kan bidrag på olika sätt även om ni inte sitter med i styrelsen, men om ni inte vet vad som händer är det ju inte så lätt att se vad man kan göra. Det är tillsammans vi kan få Los och finnmarken att lyfta.

Under onsdagskvällen hölls årets första byarådsmöte och här kommer en sammanfattning av de samtalsämnen vi talade om.

  • Att ICA-butiken ligger ute till försäljning och kommer att under våren stängas har de flesta i Los och Orsa Finnmark nog snappat upp. Ägaren Irené, som gästade oss under kvällen, vill efter ett trettiotal år som ICA-handlare gå i pension och hon berättade att arbetet pågår för fullt att hitta en ersättare. Exakt var allt ligger just nu kan hon av förklarliga själ inte gå ut med just nu, men hennes absoluta målsättning är att se till att det finns någon som kan upprätthålla en butik när hon väl lämnar över nyckeln till någon annan. Intressenter finns, sedan ska ju allt klaffa också med lån m.m. för den som vill ta över.  Hon anser det som oerhört viktigt att en lösning för bygden kommer, inte minst för att hon själv är Losbo och vill naturligtvis slippa åka långt för att handla. Tanken var att Ljusdals kommun och Närljus skulle ha kommit upp för att diskutera frågan under förra veckan men fick ställa in besöket. Ett nytt försök gös troligtvis inom kort. Mer än så kan hon inte delge oss just nu, men om ni har frågor är ni välkomna att tala med henne eller andra i personalen.
  • Den 9 december deltog Robert i ett Näringslivsforum som representant för Los och Orsa Finnmark som Ljusdals kommun bjöd in till. Forumet är till för att diskutera företagsklimat samt annat som berör det område man representerar. Det som från vårt område framhävdes var bl.a. bostadsbrist (vi saknar boenden i olika former åt människor som vill flytta till Los), kostnadsökningar för de som bor i glesbygd, saknaden av en restaurang i Los samt möjligheter att bo i Los och pendla till Färila där mekanföretagen söker med ljus och lykta efter kompetent och villig arbetskraft.
    Ett nytt möte är planerat i slutet av januari alternativt början av februari men kan komma att flyttas p.g.a. de restriktioner som råder.
  • På grund av pandemiläget ställs årets ”Vintervecka” in.
  • En ny vindkraftsgrupp har tillsats bestående av Jan-Åke Karlsson, Pia Enocson, Dan Lundin och Robert Fors. Vindkraftsgruppens arbete framöver är att se till att Los och Orsa Finnmark får ut så mycket som möjligt för bygden av den vindkraft som skall byggas mellan Los och Kårböle kallad ”Kölvallen”. Gruppen kommer att jobba nära Kårböles vinkraftsgrupp. Om du vill vara med är du välkommen att kontakta Pia Enocson eller Jan-Åke Karlsson.
  • X-ing Gävleborg vill tillsammans med bygderåden/byaråden i Ljusdals kommun bilda ett kommunbygderåd. Exakt vad det innebär är ännu inte klarlagt mer än att det handlar om samarbeten, men ett första möte kommer att ske i Färila måndagen den 24 januari. Robert och Lena kommer för Los räkning att deltaga. Vi återkommer med mer information när vi vet mer.
  • Årsmöte stundar den 20 mars. Som brukligt söker vi fler som vill vara med i Loos Byaråd. Vid intresse eller om du vill nominera någon kontakta någon från styrelsen.

Det var ett enkelt sammandrag av de större punkter som avhandlades under onsdagskvällen. Ett protokoll kommer så småningom att finns på Loos Bibliotek att kika på för den/de som är intresserade. Vid frågor går det bra att höra av sig till byarådet.

Nästa möte sker i början av februari. För kontakt med ordförande Robert Fors ring 0739937451 eller mejla på robert@loos.se

Mvh
Robert Fors
ordförande
Loos Byaråd