Nytt datum för Fågelsjö Hembygdsförenings årsmöte

P.g.a. covid19 ställdes det tidigare datumet för Fågelsjö Hembygdsförenings årsmöte in. Nytt datum är satt till lördagen den 6 juni kl. 16 och går av stapeln på bygdegården i Fågelsjö. Lokalen är stor och det är möjligt att hålla avstånd från varandra. Vill du delta per telefon eller lämna in en skriftlig fråga går det bra.
Varmt välkomna hälsar Fågelsjö Hembygdsförening!