Tillägg till Loosveckan

Alla Los-Hamra församlings evenemang kom dessvärre inte med i tryckningen av programmet. Därför kommer vi att skriva ut en liten enkel lapp och lägga i det programbladet med de aktiviteter som saknas.

Tisdag 16 juli kl. 12:00
Gruvdrängens lunchbön med brukspredikant Mattias Haglund. Plats Loos koboltgruva. Arrangör: Los-Hamra församling.

Onsdag 17 juli kl. 19:00
Konsert i Los kyrka med gruppen Triol. Stefan, Kristina och Helmer Olsson spelar och underhåller. Ingen entré. Insamling till församlingens musikverksamhet. Välkomna!

Söndag 21 juli kl. 11:00 Friluftsgudstjänst på Gammeltomten i Loos. Brukspredikant Mattias Haglund predikar. Sång och musik av Peter och Åsa Subäck.