Trafikinformation från vägverket

Väg 310 miljöåtgärd vid Hanstjärnsbäcken

Trafikverket ska byta en vägtrumma som en miljöåtgärd för att ta bort vandringshinder för fisken som passerar under vägen. Trumbytet ska göras på väg 310 vid Hanstjärnsbäcken mellan Korskrogen och Los, i Ljusdals kommun. 

Trafikpåverkan: Vägen kommer att stängas av vid arbetsplatsen under arbetsperioden. Rekommenderade omledningsvägar är väg 84 och 296. Skyltning för hänvisning av trafiken finns vid angränsande vägar.

Arbetsperiod: Preliminärt vecka 42-43.

Väg 296 miljöåtgärd Elaktjärnen

Trafikverket ska byta en vägtrumma som en miljöåtgärd för att ta bort vandringshinder för fisken som passerar under vägen. Trumbytet ska göras på väg 296 vid Elaktjärnen mellan Los och Kårböle, i Ljusdals kommun. 

Trafikpåverkan: Vägen kommer att stängas av vid arbetsplatsen under arbetsperioden. Rekommenderade omledningsvägar är väg 84 och 310. Skyltning för hänvisning av trafiken finns vid angränsande vägar.

Arbetsperiod: Preliminärt vecka 41.

Kontakt: Leif Flink, projektledare, leif.flink@trafikverket.se, tel. 010-123 93 30