Utflyktstips till helgen!

Vippstenarna i Sjöarberget Fågelsjö, ett naturfenomen!
Stenarna ligger cirka 4 kilometer nordväst om Fågelsjö. För de som vill ta sig dit rekommenderar vi den sommarstig som utgår från gryssjövägen bortanför VÄrdsarvet Fågelsjö Gammelgård Bortom Åa. Det sägs att om man är tillräckligt stark och för egen hand lyckas med att rubba stenarna är man giftasvuxen.

För mer information kontakta Fågelsjö Gammelgård på telefon 0657-300 30