Utveckling av besöksnäring och turism

Välkommen till möte om utveckling av besöksnäring och turism. Ett öppet möte där alla som har idéer och funderingar kring kvällens ämne är välkomna. Vi möts och pratar om vad vi kan göra tillsammans framåt. Vi håller oss till Folkhälsomyndighetens rekommendationer och håller mötet utomhus vid fler än 8 personer.

Datum och tid: 22 juni kl. 18
Plats: Loos koboltgruvas filmsal
Arrangörer: Ljusdals kommun och Loos Byaråd