159 år sedan Los landskommun bildades

Idag tillhör Los och Orsa Finnmark Ljusdals kommun men så har det inte alltid varit. Den 1 januari 1863 inrättades Los landskommun när 1862 års kommunalförordningar trädde i kraft. På grund av den stora urbaniseringen i Sverige utfördes 1952 en ny kommunreform där framförallt flera landsbygdskommuner gick samman men Los påverkades inte denna gång. Däremot växte kommunens yta den 1 januari 54 då Färila landskommun och församling överförde till Los ett obebott område (Lillskog 1:3) omfattande en areal av km², varav 0,30 km² land.

Förändringar skulle dock komma från riksdag och regering. Relativt snart efter 52 års reform ansåg man att den inte hade varit tillräcklig. 1962 togs beslut om en ny kommunreform vilket utgick från den så kallade centralortsprincipen. Centralortsprincipen är en lokaliseringsteori som förklaring till hur samhällen av olika storlekar fördelas efter ett visst mönster. Modellen bygger på en balans i avstånd mellan utbud och konsument och används inom stads och annan samhällsplanering. Samtidigt gjordes också andra reformer för att få fram en mer enhetlig lokal förvaltning i Sverige, exempelvis polisväsendet förstatligades.
1964 delades landets kommuner in i 282 kommunblock.

Nyårsnatten mellan den 31 dec 1970 och 1 januari 1971 upphörde Los landskommun och kom därefter att ingå i Ljusdals kommun. Samma sak gällde också för Färila, Ramsjö och Järvsö landsortskommuner samt Ljusdals köping.

Los landskommuns vapen fastställdes av Kungl. Maj:t den 30 januari 1953. Det komponerades av Svenska Kommunalheraldiska Institutet med följande blasonering: ”I fält av silver ett upprest rött lodjur med beväpning av guld.” Med beväpning avses detsamma som beväring. Lodjuret syftar förstås på ortnamnet och silverfältet på Axel Fredrik Cronstedts upptäckt av grundämnet nickel i Loos Koboltgruva år 1751. Vapnet upphörde när Los uppgick i den nybildade Ljusdals kommun vid årsskiftet 1970/71
Ljusdals köpings kommunvapen (1958-1970)
Färila landskommun (1958-1970)

Fakta är hämtad från boken Svensk vapenbok för köpingar, municipalsamhällen och landskommuner 1863-1970 av Per Andersson (1994)

Bilder från Wikimedia