Ingen Loos vintervecka

På grund av den pandemi som råder över världen kommer inte Loos vintervecka att genomföras 2021. Vi hoppas att läget under våren successivt blir bättre och att den traditionella ”Loosveckan” v.29 blir möjlig.
Ta hand om er!
Med vänlig hälsning,

Loos Byaråd